Nové gymnastické nářadí

Maturantky střední pedagogické školy Boskovice nám ve čtvrtek 16. 9. předvedly ukázkovou hodinu na gymnastickém nářadí. Žáci se rozdělili do týmů a vyzkoušeli si švédskou bednu, kladinku, nácvik kotoulu vpřed, vzad z vyvýšené plochy a na posledním stanovišti si měli možnost vyzkoušet cvičení na prostných. Naše dvě nové žákyně Agátka a Simonka nám předvedly své gymnastické dovednosti na prostných, holky spolužáky velmi pozitivně namotivovaly. Žákům se hodina velmi líbila a studentkám děkujeme za ukázku. 4. a 5. ročníky.

Leona Pešková