Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. září 2021 zahájíme nový školní rok 2021/2022. školní rok zahájíme tradičně v 8:00 a vyučování bude probíhat do 9:40 (2 vyučovací hodiny).

I nový školní rok 2021/2022 bude nejspíše ovlivněn nemoci covid-19. Nadále bude nezbytné dbát na hygienická pravidla a dodržovat vládní protiepiudemická opatření. Ta která souvisí se začátkem školního roku - nošení ochrany ústa a nosu a preventivní testování ve školách.

Součástí středečních vyučovacích hodin bude tedy také 1. vlna preventivního (screeningového) testování na onemocnění COVID-19 antigenními testy formou samotestu. Výjimku budou mít pouze prvňáci, které budeme testovat až ve čtvrtek 2. září. Výjimku z testování mají plně očkovaní žáci po uplynutí 14 dnů po podání konečné dávky, dále žáci, kteří prokazatelně (pozitivní PCR test ne starší než 180 dnů) prodělali onemocnění covid-19, a žáci, kteří doloží vlastní negativní PCR ( ne starší než 7 dnů) nebo antigenní (ne starší než 72 hodin) výsledek testu. Pro uplatnění výjimky si prosím vezměte potřebné doklady (covidpass, aplikace Tečka, potvrzení zdravotnického zařízení apod.). 
2. vlna testování se uskuteční v pondělí 6. 9. a 3. třetí vlna ve čtvrtek 9. 9.2021.

Ministerstvo zdravotnictví také rozhodlo o povinnosti nošení roušek ve školách. Nezapomeňte si je prosím 1. září vzít.

Přeji nám všem úspěšný start do nového školního roku. Pevně věřím, že tento školní rok bude probíhat bez významných vnějších zásahů a komplikací a ve škole strávíme pokud možno celý školní rok.

Libor Zřídkaveselý