Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

V části Zápis a přijímací řízení jsme aktualizovali informace o způsobu letošního zápisu do 1. tříd. Zápis bude stejně jako v loňském školním roce probíhat pouze elektronicky.