Projekt z anglického jazyka

Vážení rodiče a zákonní zástupci, naše škola se bude podílet na realizaci celonárodního výzkumu Grantové agentury České republiky: Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku (grant č.: 20-05484S). Výzkumníci z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy by chtěli s využitím nové výzkumné metody u žáků 9. ročníků základních škol, resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zjistit jejich postoje a motivaci k učení se anglickému jazyku, úroveň jejich znalostí a dovedností v anglickém jazyce a současně též zjistit, jak své znalosti a dovednosti v oblasti anglického jazyka sami hodnotí.

Výzkum bude realizován formou elektronického dotazníku. Celé výzkumné šetření bude anonymní, žáci budou reprezentováni číselnými kódy. Žák tedy nebude nikde vyplňovat své jméno ani jiné osobní údaje, takže nebude možné zjistit, jak odpovídal právě daný žák. Všechna získaná data budou použita výhradně pro výzkumné účely a publikovány budou pouze souhrnné výsledky. Vyplnění dotazníku je pro žáky dobrovolné. Každý žák bude před započetím výzkumu poskytovat svůj dobrovolný souhlas s účastí. Zároveň může žák kdykoliv přestat dotazník vyplňovat, práci přerušit a své dosavadní odpovědi smazat. Přerušení práce či neúčast v šetření pro žáka nebude mít žádné negativní důsledky.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte: Mgr. Jiří Marvan – jmarvan@kotlarska.cz

Velice děkujeme.

Jiří Marvan