Třída IX. B pro TERIBEAR

Třída 9. B se letos rozhodla podpořit charitativní akci Hýbejte se s Teribearem aneb Prima pohyb s medvědem. Naší registrací a příslibem společné procházky či běhu jsme přispěli částkou 500 Kč na týrané děti. Bohužel nám to značně zkomplikovalo uzavření škol kvůli koronaviru a zákaz sportování ve větším kolektivu. Ani tak jsme to ale nevzdali. Společnými silami, i když každému zvlášť, se nám podařilo naběhat něco málo přes 100 kilometrů. Všem, kteří se této akce zúčastnili, bych chtěla poděkovat za jejich výkony a chuť podpořit dobrou věc.

Lucie Bezdíčková