COVID-19 – vracení poplatků za ŠD a kroužky

Vážení rodiče,

vzhledem k uzavření školy od 14. října do 17. listopadu 2020 (respektive 29. listopadu 2020) jsme upravili platbu na neinvestiční náklady ve školní družině. Za měsíc říjen je pro všechny žáky navštěvující ŠD snížena úplata na polovinu – 75,-. V měsíci listopadu je úplata snížena vzhledem k postupnému návratu dětí do školy. Žákům prvních a druhých tříd, navštěvujících školní družinu, je úplata snížena na polovinu – 75,- a žáci třetích až pátých tříd jsou od úplaty za měsíc listopad osvobozeni úplně.

V případě, že jste na začátku školního roku provedli platbu za ŠD do konce kalendářního roku, bude Vám příslušná částka za měsíce říjen a listopad vrácena na Váš bankovní účet. Pokud jste platbu na období 9-12/2020 ještě neprovedli, uhraďte prosím upravenou částku, vzhledem k tomu, kterou třídu Vaše dítě navštěvuje.

Vzhledem k vládním nařízením se do konce kalendářního roku neotevřou kroužky poskytované školou. Úplata za kroužky bude za příslušné měsíce ponížena takto: říjen (-50,-), listopad (-100,-), prosinec (-100,-). Pokud jste provedli platbu za kroužky v prvním pololetí, bude Vám na Váš bankovní účet vrácena částka 250,-. Pokud jste platbu za první pololetí ještě neprovedli, prosíme o její úhradu a to ve výši 250,-.

Pokud jste provedli platby za ŠD nebo kroužky v hotovosti na pokladně školy, budeme Vás kontaktovat kvůli poskytnutí čísla bankovního účtu pro uskutečnění vratek.

Vratky budou rozesílány během měsíce prosince.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy