COVID-19 – nástup 1. a 2. tříd + potvrzující informace pro ostatní

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu se otevře škola pro první žáky. Tedy několik upřesnění pro toto otevření a shrnutí informací i pro ostatní:

 1. nejprve poděkování za dnešní velkou účast vašich dětí na vyučovacích hodinách i v den, který původně měl být školními povinnostmi volným.
 2. Mateřská škola funguje nadále bez omezení.
 3. Ve středu se škola otevře pro žáky 1. a 2. tříd. S tím souvisí následující opatření:
  1. Ve školním rozvrhu v Edookitu již vidíte běžné rozložení vyučovacích hodin. To je způsobeno tím, že nejde mít dva rozvrhy zvonění, a tedy rozvrh je nyní opět v režimu běžné výuky. On-line vyučování však nadále pokračuje ve vyučovacích hodinách od 9, 10, a 11 hodin a toto rozložení bude platit nadále pro všechny žáky, kteří budou doma.
  2. Žáci budou mít školu otevřenou od 7:30 a do školy budou vcházet stejně jako na jaře přes školní hřiště = vchodem pro II. stupeň z ulice Sušilova. Rodiče prosíme, aby s dětmi rozloučili před školou a do průjezdu a na školní hřiště již nevstupovali. Vchod na Sušilové bude otevřen od 7:15, samotná škola od 7:30. O vaše děti se od vstupu do školy postaráme a budou zajištěny všechny dozory.
  3. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin, který již vidíte v Edookitu – rozvrh je běžný, jen jsou nahrazeny hodiny Tv a Hv jinými předměty.
  4. Žáci budou odcházet na oběd podle rozvrhu, který máte v příloze. Tedy vy, kteří si děti vyzvedáváte po obědě, se prosím řiďte tímto rozvrhem obědů. Rozvrh si v PDF formátu můžete prohlédnout zde.
  5. Žáci odchází ze školy hlavním vchodem z ulice Kotlářská (jako normálně).
  6. Školní družina funguje po třídách jako při výuce. U zvonků do školní družiny naleznete rozdělení míst a příslušná telefonní čísla.
  7. Žáci prvních a druhých ročníků budou mít po celou dobu vyučování – ve třídách i společných prostorách školy – nasazenou roušku (mimo oběda).
  8. Vrátnice bude fungovat po celou dobu provozu školy, tedy běžně od rána do konce školní družiny.
 4. Pro žáky, kteří nadále nemohou zpět na běžnou výuku, jsme kromě pokračující on-line výuky v souladu s podmínkami MŠMT umožnili individuální konzultace. Tyto konzultace si řídí každý učitel individuálně a děti na ně budou docházet podle domluvy s vyučujícími. Přicházet a odcházet ze školy budou hlavním vchodem.
 5. V hlavním vchodu nadále zůstanou zachovány krabice pro předávání sešitů a dalších materiálů.

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedených pravidel a věříme, že v brzké době rozšíříme počet dětí ve škole.

Libor Zřídkaveselý, ředitel škol