COVID-19 – výuka od 12. října do 1. listopadu 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda ČR včera svým usnesením ovlivnila výuku na naší škole následujícím způsobem:

  • Výuka na 1. stupni je beze změn = funguje školní družina, žáci mají výuku podle stálého rozvrhu. Jedinou změnou v následujících 14 dnech bude úprava zvonění, kdy 5. vyučovací hodinu bude od 11:45 do 12:30 a šestá vyučovací hodina bude od 12:40 do 13:25. Důvodem pro tuto úpravu je organizace obědů ve školní jídelně.
  • Výuka na 2. stupni: Rozvrh hodin pro období od 12. října do 1. listopadu  naleznete v záložce COVID  nebo v Edookitu. V týdnu od 12. do 18. října budou mít prezenční výuku žáci 6. a 8. ročníku = VI.A, VI.B, VI.C, VIII.A a VIII.B. Žáci 7. a 9. ročníků mají distanční výuku (výuka pomocí videokonferencí je každý den od 9:00 do 12:00).
  • V týdnu od 19. do 26. října budou mít prezenční výuku žáci 7. a 9. ročníků = VII.A, VII.B, IX.A a IX.B. Žáci 6. a 8. ročníků mají distanční výuku (výuka pomocí videokonferencí je každý den od 9:00 do 12:00).
  • Účast na distanční výuce je povinná a v případě nepřítomnosti je ji třeba omlouvat stejně jako nepřítomnost ve škole.
  • Obědy pro žáky, kteří jsou ve škole budou každý den od 11:45 do 12:15 (viz časy jednotlivých hodin v rozvrhu školy) a žáci, kteří jsou doma na distanční výuce mohou přijít každý den na oběd do školní jídelny v rozmezí 13:30 až 14:00. !!! Nezapomeňte si v případě nezájmu obědy odhlásit !!!
  • V době omezení školního vyučování budou upraveny začátky a konce vyučovacích hodin – přesné časy naleznete v rozvrhu hodin.
  • Kroužky: informace platná pro I. i II. stupeň. Sportovní kroužky, které probíhají ve vnitřních prostorách (tělocvičny apod.), NEBUDOU. Jde o tyto kroužky: Jóga + balón,  Malá liga, Sportík, Badminton, Sportovní hry. Další kroužky jsou omezeny počtem maximálně 9 žáků ve vnitřních prostorách a 19 žáků ve vnějších prostorách. V případě dotazů kontaktujete vedoucího kroužku.
  • Nepovinné předměty: informace platná pro I. i II. stupeň. Fungují bez omezení, neboť jsou součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o tyto předměty: Logika, Angličtina navíc, Historie a kultura, Praktická čeština, Náboženství. Z důvodů zákazu zpěvu a sportovních aktivit na II. stupni nejsou realizovány Sportovní hry a Sbor.
  • V týdnu od 26. října do 1. listopadu budou prodloužené Podzimní prázdniny. V tomto týdnu bude fungovat jen MŠ, ŠKOLNÍ DRUŽINA a ZŠ budou mimo provoz. Žákům nebude umožněn vstup do školy.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy