COVID-19 – opatření od 18. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od zítřejšího dne platí nařízení ministerstva zdravotnictví, že všichni žáci II. stupně musí mít roušku po celý průběh školního vyučování, tedy i při vyučovacích hodinách. Chtěl bych vás v této souvislosti poprosit, abyste svým dětem dali s sebou do školy více než jednu roušku, neboť být celý den v jedné je nejen kontraproduktivní, ale i nepříjemné. Stále platí, že pokud bude potřeba, škola má dostatečné zásoby roušek pro ty, kteří si roušku doma zapomenou nebo z nějakého důvodu potřebují novou. Toto opatření se netýká žáků I. stupně. Pro ty nadále platí, že roušky musí mít při pobytu mimo třídu a mimo oběd ve školní jídelně.

Připojuji i několik dalších informací, které s touto situací souvisejí:

 1. Od začátku září jsme oddělili provoz MŠ a ZŠ, tedy v případě, že by se ve škole nákaza objevila, tak tyto dvě lehce oddělitelné části máme odděleny.
 2. K nákaze ve škole. Zatím nemáme žádnou informaci o tom, že by někdo z žáků či zaměstnanců školy byl pozitivní, pouze jedna paní učitelka je z preventivních důvodů doma, ale nemoc se u ní neprojevila a ni nebyla pozitivně testována. V této souvislosti bych vás chtěl poprosit, abyste v případě, že se nákaza u vás doma projeví, školu informovali, abychom v takovém případě zavedli alespoň minimální opatření, kterými budeme chránit ostatní třídy (žáky), aby v případě onemocnění, jsme byli nuceni zavřít co nejméně tříd (nejlépe žádnou).
 3. Situace v číselném podání počtu nemocných a jeho exponenciálním nárůstu není dobrá a bohužel je třeba se alespoň nějak připravit na případné uzavření části či celé školy. Pevně věřím, že se tak nestane, ale přesto prosím:
  1. zkontrolujte si, že vám rodičům i vám žákům fungují přístupové údaje do Edookitu, neboť v případě on-line výuky budeme výuku organizovat výhradně přes Edookit. V případě, že potřebujete nové přístupové údaje napište mi na e-mail zr@kotlarska.cz.
  2. Prosím nainstalujte a vyzkoušejte si, že vám funguje program pro videokonference ZOOM, který naleznete a stáhnete na stránkách https://zoom.us/. My jsme jej používali v jarních měsících a byli jsme s jeho funkčností spokojeni a v případě potřeby jej plánujeme použít i nyní. Není potřeba kupovat žádnou licenci, licence budou školní a jsou nutné jen pro učitele, kteří videohodiny budou učit. Tento program máme i propojený s prostředím Edookitu a tedy i žáci pak budou případně nacházet odkazy na videokonference přímo v Edookitu.
  3. Na webových stránkách Edookitu si prosím prohlédněte informace o tom jak funguje rodičovský a žákovský portál a také informace o tom, jak případně budou vaše děti vidět video hodiny v rozvrhu školy.
 4. Třídní schůzky na počátku října budou on-line formou. Toto opatření jsme nachystali již začátkem září, ale tak nějak jsme věřili v malý zázrak, který se nestal a tedy vás o tomto našem rozhodnutí informuji. Třídní schůzky rozdělíme do dvou dnů. Klasicky v pondělí v podvečer budou on-line třídní schůzky a následně v úterý pak v nutných případech proběhnou individuální hovorové hodiny.
 5. Krajské volby a fungování školy – v letošním roce proběhnou v naší městské části pouze krajské volby a tedy škola bude jejich konáním ovlivněna jen v pátek 2. října. Výuka na prvním stupni bude probíhat normálně do páté vyučovací hodiny a následně od cca 13 hodin se školní družina přesune do prostor II. stupně, kde si děti podle instrukcí od vychovatelek ŠD budete moci vyzvednout.
 6. Od zítřejšího dne také zpřísňujeme vstup cizích osob do školy. Nikdo, kdo není zaměstnancem školy (tedy i rodiče), nebude do školy vpuštěn. Prosím, využijte možnost elektronické komunikace (e-mail nebo Edookit).

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy