Logická olympiáda

Rádi bychom vás pozvali k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR. Každý soutěžící se musí zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz do 30. září 2020. Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie od MŠ až po SŠ a není postavena na znalostech a vědomostech, ale na logickém uvažování, pohotovosti, představivosti a rychlosti úsudku. Podrobnosti o konání soutěže naleznete na webových stránkách při registraci.

Všem přejeme hodně štěstí a bystrou mysl!!!

Lucie Bezdíčková