Edukativně stimulační skupinky 2020

Vstup dítěte do školy znamená změnu života celé rodiny. Abychom dětem tento velký životní krok usnadnili, budou od října na naší škole probíhat edukativně-stimulační skupiny.

Skupiny se budou konat vždy jednou za čtrnáct dní od 15.00 – 16.00. Organizační schůzka pro rodiče proběhne 5.10. 2020 v 15.00 ve třídě II. B.

Děti si hravou formou zvykají na školu. V každé lekci plní úkoly, kterými rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, fonematický sluch, zrakové vnímání, předčíselné představy, předpočtářské dovednosti a v neposlední řadě i řeč, slovní zásobu, myšlení a správnou výslovnost.

Velmi důležitá je spolupráce rodiny a školy. Skupinky navštěvují děti společně s rodiči. Rodiče se zde učí, jak s dětmi doma pracovat.

Skupinky povede Adéla Ondrušková.

Přihlášku s popisem naleznete v PDF souboru níže.

Soubory ke stažení