Den Země 2023 - Svět na talíři

Naše letošní téma znělo „Svět na talíři“ a bylo věnováno výživě, potravinám a zamyšlení se nad zdroji a plýtváním surovinami. Tématu o potravinách a zdrojích naší planety se v pak dopoledním bloku žáci věnovali teoreticky zábavnou formou a prakticky si vyzkoušeli recept mezinárodní kuchyně podle svého výběru. Celou školou se linula vůně cizokrajných pokrmů. Součástí dopoledne byl i čas na dokončování výrobků na prodejní Jarmark pro rodiče. Výtěžek byl použit na konto Charita. A abychom užili i přírody, i letos v průběhu jara žáci podnikli objevitelské vycházky po naučných stezkách města Brna. Foto z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Eva Brtníková