Zápis do 1. třídy základní školy - 2023

K zápisu do 1. tříd pro školní rok 2023/2024 přišlo celkem 150 dětí. Váš zájem o naší školu nás těší a těšíme se nové tři třídy prvňáčků.