Informace o prázdninovém provozu v MŠ - červenec a srpen 2022

Naše mateřská školka bude otevřena v měsíci červenci, v srpnu bude bez provozu. Otevřená bude školka na Kotlářské 4. V měsíci srpnu se pak celá školka se bude malovat a tedy budou obě školky uzavřeny.

Na začátku července od 1. do 17. července budou v provozu dvě třídy, od 18. do 31. července budou v provozu tři třídy.

Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste pečlivě promysleli, kdy bude Vaše dítě (děti) do školky v červenci chodit a tuto skutečnost nahlásili paní učitelkám pokud možno co nejpřesněji. Velice by nám pomohlo, neboť mnohdy vaše první požadavky převyšují naše možnosti, ale následně se pak často stává, že přihlášené děti do prázdninového provozu nenastoupí. Tedy prosíme o co nejpřesnější údaje, abychom kapacitu naplnili dětmi, které opravdu místo potřebují a do školky chodit budou.

Školné  se v červenci bude platit, v srpnu ne. Celková částka školného, kterou tak zaplatíte za letošní školní rok (11 měsíců + srpen) bude 6 600.- (tuto částku vám následně stát vrátí v podobě slevy na dani).

 Děkujeme za spolupráci a pochopení

Libor Zřídkaveselý