Výtvarná soutěž v MŠ

V únoru 2022 se naše ZŠ a MŠ Kotlářská zapojila do výtvarné soutěže „Zámecká strašidla“, kterou pořádá Turistické informační centrum Slavkov u Brna.

Děti měly za úkol nakreslit „Zámecké strašidlo“ a vymyslet pro toto strašidlo jméno.

Do soutěže se zapojily děti ze všech čtyř tříd naší MŠ (Koťátka, Sluníčka, Motýlci, Zvídálci).

Každá třída vybrala několik výtvarných děl, kde každé výtvarné dílo bylo tvořené jinou výtvarnou technikou (Koláž, Kresba barevnou tuší, Kresba křídovým pastelem roztíraná prsty, aj.)

Každé výtvarné dílo bylo nakresleno originálně, podle vlastní fantazie dětí. Dětem se podařilo vymyslet originální jména pro svá strašidla.

Tato soutěž inspirovala i paní učitelky, které si téma soutěže „Zámecká strašidla“ zařadila do svých TVP (Třídních vzdělávacích plánů). A tak si děti na strašidla celý týden hrály, poslouchaly písničky z pohádek, ty paní učitelky využily k pohybovým aktivitám. Děti se naučily zpívat nové písničky a také nové básně. Paní učitelky četly dětem pohádkové příběhy o strašidlech. Děti byly z tématu „zámecká strašidla“ nadšené a paní učitelky pyšné na děti za jejich úžasná (originální ) výtvarná díla.

Je škoda, že ze všech zaslaných výtvarných děl budou vylosovaní pouze tři výherci v kategorii MŠ. Pro nás paní učitelky jsou vítězi všechny děti, které se soutěže zúčastní.

V březnu 2022 v rámci zahájení sezóny, bude ve vstupní hale zámku Slavkov – Austerlitz uspořádaná výstava s veškerými dětskými výtvory.

Šárka Horáčková