COVID-19 - začátek roku 2022


MŠMT před koncem roku 2021 vydalo nové pokyny pro testování a řešení pozitivních testů na COVID-19. Jelikož tato nová pravidla výrazně promluví do fungování školy a nejspíše ovlivní i mnohé z vás, posílám vám je, abyste věděli, jak budeme na začátku nového roku fungovat.

Testování bude probíhat pravidelně v pondělky a čtvrtky. Testovat se budou žáci ZŠ a všichni zaměstnanci školy. Naopak testovat se nebudou děti v MŠ. Zítřejší testování bude na začátku první vyučovací hodiny. Od čtvrtka pak budeme začínat s testováním v 7:45 tak, abychom začínali vyučovací hodiny po testech v 8.00. Stejně jako v loňském roce budeme provádět u pozitivně testovaných druhé kontrolní testování, abychom zamezili zbytečným omylům a nekomplikovali život nám i vám. Také stále platí, že pokud někdo nechce test z nosu, může si říci o test ze slin, kterých máme stále dostatek k dispozici. Stejně tak od zítřejšího 3. ledna se testují úplně všichni. Neřešíme tedy již jestli někdo má či nemá očkování nebo měl či neměl COVID-19 v některé z jeho variant.

Nyní pravidla, která se týkají pozitivně testovaných:

1) PONDĚLÍ - v případě pozitivního testu v pondělí se všechna opatření budou týkat jen pozitivně testovaného žáka. Škola odesílá do on-line systému informace o pozitivně testovaném a automatickým systémem by měla dojít na mobilní telefon SMS-ka, která bude sloužit jako e-žádanka na PCR test, zároveň by měly dorazit i další pokyny a informace ke karanténě. Žák tedy odchází domů po vyzvednutí či domluvě s rodiči. 

2) ČTVRTEK - při čtvrtečním pozitivním výsledku bude situace výrazně složitější. Pro pozitivně testovaného žáka platí stejná pravidla jako v pondělí = domů a PCR test. Pro ostatní spolužáky ve třídě však nově nastávají následující pravidla. Dokud není znám výsledek PCR testu, musí třída zůstat ve školní karanténě a musí se testovat každý den. Školní karanténou se myslí, že třída musí zůstávat stále spolu a nemůže se nijak dělit a přeskupovat. Další pravidla jsou, že žáci musí mít po celou dobu ve škole respirátor nebo roušku a budou mít upravené přestávky i časy oběda. Při nepotvrzení = negativním PCR testu všechna pravidla končí a vše se vrací do normálu. Naopak při potvrzení = pozitivním PCR testu je povinností školy do on-line systému vložit data o všech spolužácích, kteří s dotyčným žákem byli v kontaktu = celé třídy. Následovat budou on-line SMSky s pokyny pro ostatní spolužáky. Zdali půjdou do karantény všichni spolužáci nebo jen nejbližší okolí neumím odpovědět a není to v naší kompetenci. Tato kompetence nadále zůstala KHS a tedy KHS bude nadále rozhodovat o tom, kdo půjde či nepůjde do karantény.

3) INDIVIDUÁLNÍ POZITVNÍ ZJIŠTĚNÍ - dalším novým pravidlem je, že je naší povinnosti zjišťovat a řešit případy pozitivních testů žáků, kteří nebyli ve škole. Prosíme tedy, abyste nás informovali o pozitivních testech vašich dětí. V takovém případě pak pro spolužáky budou platit stejná pravidla jako po čtvrtečním testování a v okamžiku pozitivního potvrzení PCR testu karanténa či další opatření.

Z výše uvedeného nejspíše sami vidíte, že školní vyučování se může velmi rychle rozpadnout do několika nesourodých a přitom souběžných variant - běžná výuka, izolovaná výuka některé ze tříd ve škole, distanční výuka v karanténě.

Naší snahou bude co nejdéle udržet výuku v přijatelných podmínkách, ale může se i stát, že se celý náš systém zhroutí a bude potřeba poslat celou školu do karantény. Pokud tedy nenastane "lockdown", budeme nadále vyučovat podle stálého rozvrhu. V případě, že některá ze tříd bude v karanténě, i pro ni bude nadále platit běžný rozvrh, který jen přizpůsobíme on-line výuce. Nejhorší řešení nastane pro třídy, které budou po čtvrtečním testování čekat na ověřený výsledek. Takovým třídám budeme muset rozvrh upravovat a budeme se snažit, abychom je vyučovali především takové vyučovací předměty, které mají společně= utrpí v těchto dnech výuka jazyků a matematiky.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy

Soubory ke stažení