COVID 20 - výuka od 24. května 2021

Od pondělí 24. května se vracíme k "skoro normálnímu provozu" jako na začátku školního roku.

Mateřská škola - normální provoz bez omezení (žádné roušky, žádné testy).

Základní škola - rozvrh hodin se vrací k formátu ze začátku školního roku (= všichni mají všechny předměty, funguje odpolední vyučování). K drobným změnám došlo pouze ve skupinách Anglického jazyka a Informatiky, kde skupiny dokončí školní rok, tak jak jsou nastaveny nyní. žáci se testují jedenkrát týdně (v pondělí). V platnosti zůstává, že žáci nosí po dobu vyučování ve vnitřních prostorách roušky.

Školní družina - normální provoz bez omezení.

Platby:
Mateřská škola - všechny děti platí za měsíce květen červen, červenec a srpen, kdy je a bude provoz mateřské školy nepřerušen. Měsíční platba činí 600,- Kč.
Školní družina - od měsíce dubna byl spuštěn provoz školní družiny. Pokud Vaše dítě navštěvuje školní družinu, prosím proveďte platbu na období duben – červen 2021, tj. celkem 450,-Kč na účet školy. Pokud Vám za jakékoliv předchozí období vzniknul nedoplatek, budete kontaktováni mailem ekonomkou školy a vyzváni k uhrazení dlužné částky. Platby prosím zasílejte na účet školy 37538621/0100, použijte variabilní symbol, který Vám byl přidělen na začátku školního roku a máte ho uveden v žákovské knížce. Pokud bylo dítě do školní družiny přihlášeno a v současné době nechcete, aby školní družinu navštěvovalo, prosím kontaktujte příslušnou vychovatelku nebo vedoucí vychovatelku Ivu Rybičkovou irybickova@kotlarska.cz, pro písemné odhlášení žáka ze školní družiny. Pokud nebudou děti řádně odhlášené, vzniká Vám povinnost hradit platbu za školní družinu. Vzniklé přeplatky za období leden – březen 2021 byly vráceny v průběhu března a dubna 2021.
Kroužky – provoz některých kroužků je opět obnoven, kontaktujte vedoucího příslušného kroužku a informujte se o jeho provozu. Dle evidence plateb Vám budou vráceny všechny platby kroužků za období 4-6/21, pokud jste dopředu za kroužek zaplatili. Vzniklé přeplatky za období leden – březen 2021, kdy kroužky nebyly v provozu, byly vráceny v průběhu března a dubna 2021. Kroužky, které jsou nyní v provozu jsou za měsíce květen a červen zdarma.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy