COVID 20 - výuka od 17. května 2021

Vážení rodiče,
zveřejňujeme souhrnný přehled o školním vyučování od 17. května 2021.

Mateřská škola - BEZE ZMĚN =  v provozu jsou obě naše školky K4 i K11. Děti se již netestují a ani nemusí mít roušky. Děti chodí do školy vchody, které vedou k jejich třídám a šatnám.

Základní škola - I. stupeň - NOVINKY =  končí rotační výuka = od pondělí jsou ve škole všechny třídy. Výuka bude nadále probíhat podle lehce modifikovaného rozvrhu, který najdete v Edookitu v průběhu pátku. Testování probíhá jen jedenkrát týdně a to vždy v pondělí. Žáci se testují nadále přímo ve svých třídách. Žáci do školy opět začnou chodit hlavním vchodem z rohu Kotlářské a Kounicovy ulice. Vstup bude otevřen od 7:30.

Základní škola - II. stupeň - BEZE  ZMĚN =  pokračuje rotační výuka a v týdnu od 17. května jsou ve škole žáci 8. a 9. ročníků. Oba ročníky budou mít každý den 6 vyučovacích hodin  a rozvrh bude uzpůsoben situaci (tedy nebude to nadále běžný rozvrh). Rozvrh hodin najdete v Edookitu v průběhu pátku. Testování nadále bude probíhat v pondělí i ve čtvrtek a testování bude probíhat vždy v kmenových třídách na II. stupni.

Školní družina - NOVINKY = od pondělí funguje jako v běžném školním roce = je možné navštěvovat ranní družinu a po vyučování budou žáci v odděleních, tak jak bylo naplánováno na začátku září. Přehled jednotlivých oddělení bude i s telefonními čísly vyvěšen v hlavním vstupu do školy.

Vstup do školy - NOVINKY = žáci I. stupně chodí svým hlavním vchodem jako běžném školním roce. Žáci II. stupně chodí do školy vstupem na Sušilově ulici. Oba vchody budou otevřeny od 7:30.  

Testování - BEZE ZMĚN - nadále probíhá pomocí antigenních testů. Zásobu testů máme dostatečnou jak pro pondělní, tak i pro čtvrteční testování. Žáci I. stupně se testují jen jedenkrát týdně v pondělí. Žáci II. stupně se testují dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Všechny testování probíhají v kmenových třídách a to vždy na začátku 1. vyučovací hodiny.  Pokud někdo nutně potřebuje je možné využít testy ze slin.

Roušky - BEZE ZMĚN  = nadále platí, že mimo oběda musí mít žáci roušky. Škola má dostatečné zásoby chirurgických roušek. Pokud tedy někdo z žáků bude potřebovat, není problém roušku získat buď u svých učitelů nebo na sekretariátu školy.

Rozvrh hodin - naleznete jej v pátek v Edookitu nebo na webových stránkách. V průběhu víkendu se objeví i rozvrh obědů.

Libor Zřídkaveselý, ředitel školy