COVID 20 - výuka od 10. května 2021

Vážení rodiče a žáci,

posílám souhrnný přehled o školním vyučování od 10. května 2021.

Mateřská škola - se vrací k úplně normálnímu provozu. Tedy v provozu budou obě naše školky K4 i K11. Děti se již netestují a ani nemusí mít roušky. Děti chodí do školy vchody, které vedou k jejich třídám a šatnám.

Základní škola - I. stupeň - na rotační výuce se nic nemění. Jediným rozdílem je, že žáci už vždy jdou přímo do své třídy, kde proběhne i testování. Testování na I. stupni probíhá již pouze v pondělí. Ve čtvrtek se na I. stupni již netestuje a tedy v rozvrhu naleznete normální vyučovací hodinu, o kterou jsme rozvrh hodin rozšířili.

Základní škola - II. stupeň - od pondělí 10. května se rozeběhne výuka pro 6. a 7. třídy. 8. a 9. ročník pokračuje v distanční výuce a do školy nastoupí v pondělí 17. května 2021. Pro 6. a 7. ročník jsme se rozhodli z praktických důvodů, neboť nejvíce sourozenců ve třídách I. stupně, kteří budou příští týden ve škole měli právě žáci 6. a 7. tříd. Školní rozvrh je sestaven nově a žáci 6. ročníků budou mít ve škole 29 hodin týdně, ostatní ročníky budou mít hodin 30. Testování bude probíhat v pondělí i ve čtvrtek a testování bude probíhat vždy v kmenových třídách na II. stupni.

Školní družina - nadále funguje v omezeném provozu = není ranní družina a odpolední družina je rozdělena tak jako doposud po třídách.

Vstup do školy - všichni žáci chodí do školy vchodem z ulice Sušilova, který bude otevřený vždy od 7:30 a ze šaten přímo odcházejí do svých tříd. Odchod ze školy je běžným způsobem - I. stupeň hlavním vchodem a II. stupeň vstupem z ulice Sušilova.

Testování - nadále probíhá pomocí antigenních testů. Zásobu testů máme dostatečnou jak pro pondělní, tak i pro čtvrteční testování. O dalším testování a zejména o jeho způsobu vás budeme informovat v průběhu příštího týdne, jak budeme tyto informace mít. Co se týká problematiky antigenních a PCR testů. Situace se jinak jeví vám, kde ze sdělovacích prostředků se vše jeví, že školy přecházejí k PCR testům, které hradí kde kdo. Situace však tak růžová není a zatím je to tak, že každý PCR test by školu stál cca 200,- Kč, což je při množství cca 500 testů týdne stále docela vysoká částka, kterou by bylo potřeba zaplatit a tedy dokud se náklady nějakým způsobem nezmění, neplánujeme přechod k PCR testům. Pokud bychom testy museli v budoucnu realizovat samostatně, pak se zatím přikláníme k antigenním testům ze slin, které jsou cenově dostupnější a přitom pro žáky příjemné. Vím, že se mnou řada z vás nebude souhlasit, ale myslím si, že se vaše děti už antigenní testy do nosu naučili používat a žádné trápení jim nepřináší (alespoň to nepozorujeme). Budeme se tedy snažit, pokud to bude možné přejít k testům ze slin, ovšem za podmínky, že do těchto testů nebudeme muset investovat velké množství finančních prostředků. Nadále platí, že si vaše děti mohou přinést svůj vlastní test, pouze z důvodů evidence prosíme, aby u sebe měli informační leták, který je součástí balení, abychom mohli provést kontrolu, že se jedná o schválený test. Pokud někdo máte závažné problémy s testy z nosu a nemáte žádný test doma, tak jsme do školy pořídili menší zásobu testů ze slin a tedy je možné je použít. Nemáme jich však dostatek pro všechny a tuto nabídku opravdu považujte za využitelnou jen pro ty, kteří test neseženete nebo jej opravdu ze závažných důvodů potřebují.

Roušky - nadále platí, že mimo oběda, musí mít žáci roušky. Škola má dostatečná zásoby chirurgických roušek. Pokud tedy někdo z žáků bude potřebovat, není problém roušku získat buď u svých učitelů nebo na sekretariátu školy.

Rozvrh hodin - naleznete jej v Edookitu nebo na zde. Rozvrhy obědů jsou v přiložených dokumentech níže.

Pěkný víkend Libor Zřídkaveselý

Soubory ke stažení