Fotografování tříd ZŠ

Fotografování tříd ZŠ:
I.A 8,00 – 8,15  
I.B8,15 – 8,30
I.C8,30 – 8,45
II.A8,45 – 9:00
II.B9,00 – 9,15
III.A9,15 – 9,30
III.B9,30 – 9,45
III.C9,45 – 10,00
IV.A10,00 – 10,15
V.A10,15 – 10,30
V.C10,30 – 10,45
VI.A10,45 – 11,00
VI.B11,00 – 11,15
VI.C11,15 – 11,30
VII.A11,30 - 11,45
VII.B11,45 – 12,00
VIII.A12,00 – 12,15
VIII.B12,15 – 12,30
IX.A12,30 – 12,45
IX.B12,45 – 13,00
  
Cena: 
Velká fotka třídy35,-Kč
Malá fotky skupinky30,-Kč