Zápis do 1. třídy základní školy

Pokyny k zápisu

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodičů (zákonného zástupce).
Rodiče si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

Elektronická forma zápisu

Město Brno připravilo pro všechny brněnské školy webové stránky zapisdozs.brno.cz, které jsou však pouze informativního charakteru a zápis do základní školy probíhá standardní formou. Na těchto www stránkách budete moci sledovat, kolik dětí bylo na naší školu přijato.

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu naleznete zde.
Seznam přijatých žáků naleznete zde.

Co naše škola dětem a rodičům nabízí

 • Školní vzdělávací program: Škola pro život v 21. století
 • Škola je zapojena do projektů: Zdravá škola, Tvořivá škola, Otevřená škola, Adopce na dálku, Ekoškola
 • Rozšířená výuka anglického jazyka od 1. ročníku
 • Od 5. ročníku výuka angličtiny i rodilým mluvčím
 • Příprava žáků k jazykové zkoušce Cambridge exam
 • V 5. ročníku výběr volitelného předmětu – němčina, matematika, tělocvik
 • V 7. třídě možnost výběru druhého cizího jazyka – francouzština, ruština
 • Rozšířená výuka matematiky a hudební výchovy – II. stupeň
 • Odborně připravení učitelé
 • Školní poradenské pracoviště vedené školním psychologem
 • Žákovský parlament
 • Projektové vyučování
 • Kroužky – sportovní, výtvarné, hudební, taneční…
 • Kvalitní pěvecké sbory na obou stupních
 • Třídy s internetovým připojením
 • Vybavené odborné učebny
 • Postupné vybavování tříd interaktivními tabulemi
 • Jazyková učebna
 • Dvě projektové učebny
 • Dvě učebny hudební výchovy
 • Výtvarná dílna s keramickou pecí
 • Školní hřiště, lesopark a dvě tělocvičny
 • Školní knihovna se studovnou
 • Školní družina se zajímavými aktivitami a tvořivými dílnami
 • Školní jídelna – výběr ze dvou jídel
 • Plavání ve 2. ročníku, bruslení ve 4. ročníku
 • Školy v přírodě – I. stupeň, školní výlety – II. stupeň
 • Lyžařské zájezdy a vodácký výcvik
 • Týdenní jazykové pobyty v zahraničí – II.stupeň
 • Terénní vyučování – II. stupeň
 • Sdružení rodičů a Školská rada
 • Akce pro žáky a rodiče
 • Každý měsíc školní zpravodaj
 • Kvalitní webové stránky – www.kotlarska.cz

Více informací o škole můžete získat

20. prosince 2018 – Den světel + Den otevřených dveří
7. března 2019 – Školákem nanečisto + Den otevřených dveří

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250