Škola pro život v 21. století

esf
Naše škola realizuje od 1. 9. 2010 projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.0348 – prioritní osa 7.1, oblast podpory 7.1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. V rámci projektu dojde k vytvoření internetového portálu, pomocí kterého budou jednotlivé školy sdílet informace, dále budou vytvářeny nové metodiky, studijní materiály a práce. Škola realizuje klíčové aktivity v oblasti individualizace, inovace a DVPP. Podrobnosti naleznete v projektovém záměru.

ZŠ zpracovala v rámci šablon následující vzdělávací materiály:

ročník
předmět
tematický okruh
kontakt
1.
Matematika
Čísla a početní operace dana.cermakova@kotlarska.cz
1.
Matematika
Čísla a početní operace eva.brtnikova@kotlarska.cz
2.
Matematika
Čísla a početní operace bronislava.rozborilova@kotlarska.cz
2.
Matematika
Čísla a početní operace katerina.jelinkova@kotlarska.cz
4.
Matematika
Čísla a početní operace jarmila.voscinarova@kotlarska.cz
1. + 2.
Anglický jazyk
receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti adela.ondruskova@kotlarska.cz
5.
Anglický jazyk
Produktivní řečové dovednosti marie.pokorna@kotlarska.cz
5.
Anglický jazyk
Produktivní řečové dovednosti zuzana.sekerkova@kotlarska.cz
I. stupeň
Projektové vyučování
Maratón, Klima třídy, Den zdraví miloslava.schwabova@kotlarska.cz
stanislav.skricka@kotlarska.cz
7. + 9.
Francouzský jazyk
Receptivní řečové dovednosti kamila.priborska@kotlarska.cz
6. až 9.
Anglický jazyk
Receptivní řečové dovednosti sabina.weisova@kotlarska.cz
9.
Dějepis
Moderní doba monika.svobodova@kotlarska.cz
8. + 9.
Chemie
Částicové složení látek a chemické prvky rudolf.stastny@kotlarska.cz
7. až 9.
Přírodopis
Biologie živočichů rudolf.stastny@kotlarska.cz
lucie.navratilova@kotlarska.cz
6. až 9.
Fyzika
Elektromagnetické a světelné děje martin.bradna@kotlarska.cz
1. až 3. + 6. + 9.
Hudební výchova
Vokální činnosti yvovna.dvorakova@kotlarska.cz
jiri.rybicka@kotlarska.cz
6. + 8. + 9.
Matematika
Číslo a proměnná martin.bradna@kotlarska.cz
jaroslav.chromy@kotlarska.cz
6. + 9.
Občanská výchova
Stát a hospodářství miluse.novakova@kotlarska.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

esf

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250