Aktuální informace

08.01.2020 Participativní rozpočet 2019

Během prvního pololetí byl zrealizován dotační projekt Radnice Brna-střed Participativní rozpočet. Žáci naší školy prodiskutovali, co by se dalo na naší škole zlepšit. V následném hlasování si největší podporu získaly tyto projekty: nové židličky do jídelny, nový koberec do projektové učebny a nákup knížek do knihovny. Rodiče navrhli pořídit novou interaktivní tabuli. Těšíme se na realizaci těchto projektů.

Michala Mašková

04.01.2020 Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Celkem 21 žáků z 6. až 9. ročníků se ve dnech 17. a 19. prosince 2019 účastnilo školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Každý účastník si nejprve vylosoval jedno ze šesti předem daných témat (zdravý životní styl, kultura, prázdniny a svátky, počasí a podnebí, cestování, móda a oblékání) na které, po krátké přípravě, přibližně pět minut hovořil dle vlastního uvážení. Následně všichni účastníci čelili doplňujícím otázkám vyučujícího, při kterých prokazovali pohotovost reakce, šíři aktivní slovní zásoby, ale také všeobecný přehled vyplývající z mezipředmětových vztahů, věcnou správnost, gramatickou a terminologickou přesnost odpovědi i schopnost zaujmout posluchače.
Úroveň jazykových dovedností všech soutěžících byla velmi příjemným zjištěním. Zejména žáci VIII. a IX. ročníků prokázali, že se angličtině věnují nad rámec běžného školního vzdělávání a ve svém volném čase navštěvují jazykové školy, čtou anglickou literaturu, sledují anglicky mluvené filmy nebo komunikují s vrstevníky z jiných zemí na sociálních sítích nebo při počítačových hrách. V některých případech bylo velmi obtížné určit pořadí, protože jazyková úroveň soutěžících byla velmi vyrovnaná. Tři nejlepší žáci v rámci každého ročníku obdrželi diplom a drobnou odměnu a vítězové jednotlivých kategorií nás budou reprezentovat na městském kole této soutěže, tak jim držme palce! Všem oceněným blahopřejeme a ostatním děkujeme za předvedené výkony a prokázané znalosti.

Výsledky:
6. ročník
1. Lea Bartošová
2. Nikola Sabo
3. Dominik Novák

7. ročník
1. Zuzana Strouhalová
2. Sophia Hehl
3. Sára Melichárková

8. ročník
1. Ema Sušilová
2. Damian van Bommel
3. Adéla Plundráková

9. ročník
1. Rafina Magomadova
2. Jakub Rovný
3. Prokop Mazal

Jiří Marvan

04.01.2020 Pokyny k lyžařskému výcvikovému kurzu II. stupně

Tradiční lyžařský výcvikový kurz pro žáky II. stupně se uskuteční od 19. do 25. ledna 2020 v Bílé v Beskydech. Pokyny pro účastníky naleznete zde. Ubytování bude tradičně v horské chatě Bílá. Stav sněhu ve ski areálu Bílá můžete sledovat zde.

01.01.2020 Třídní schůzky a hovorové hodiny – 6. ledna 2020

V pondělí 6. ledna se konají třídní schůzky a hovorové hodiny. Jejich podrobný program je:

16:00 – SPŠ – nepovinné předměty – v rámci schůzky budeme tentokrát debatovat o nabídce nepovinných předmětů na naší škole. Srdečně zveme nejen zástupce SPŠ, ale i všechny, kdo mají o toto téma zájem.
16:30 – LVK – rodiče a žáci – II. stupeň – učebna Fyziky
17:00 – Třídní schůzky a hovorové hodiny
18:00 – Přijímací řízení na SŠ – rodiče 9. ročníků – jídelna

 

21.12.2019 PF 2020

Přejeme rodičům, pedagogům, přátelům školy a žákům šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2020.

vedení školy

21.12.2019 Školní zpravodaj – leden

Vyšlo páté číslo Školního zpravodaje. PDF verzi zpravodaje naleznete v části školní zpravodaj.

21.12.2019 Vánoční koncert, výstavka a Den světel

V části Fotogalerie naleznete fotografie z prosincových školních akcí – Vánoční koncert (10. prosince 2019), Vánoční výstavka a Den světel (19. prosince 2019).

20.12.2019 Časopis Nová éra – listopad + prosinec 2019

Vyšlo druhé číslo školního časopisu Nová éra, který připravují žáci II. stupně. PDF verzi časopisu naleznete v části Nová éra.

19.12.2019 Konverzační soutěž ve francouzském jazyce

Dne 19. prosince 2019 se konala konverzační soutěž ve francouzském jazyce osmých ročníků. Zvítězila Jody Selvarayová, na druhém místě se umístil Aleš Berka a třetí místo patří Ondrovi Poulíčkovi. Všichni medailisté jsou z VIII.A. Gratulujeme a přejeme další úspěchy ve studiu.

Jitka Kopečná

19.12.2019 Mikulášská nadílka

Svátek sv. Mikuláše připadá na 6. prosince, proto v křesťanských zemích chodí v předvečer před jeho svátkem Mikuláš v biskupském rouchu a hodným dětem nosí dárečky, zlobivé děti napomíná a předává čertovi. A tak tomu bylo i 5. prosince na naší škole. A protože dětí je hodně, jeden Mikuláš by to nestačil, tak jsme povolali Mikuláše dva. Čertů máme naštěstí dostatek a pár andílků se našlo též.
Vzali to od mateřské školky až po ty nejstarší mazáky, naše deváťáky. Mezi menšími dětmi zavládlo klasické zděšení a panika, jestli se řadí mezi ty hodné anebo už zlobivce.
Čerti se některé snažili odnést, ale nakonec všichni slíbili, že se polepší a mají celý rok na to, aby smazali svoje hříchy. Tak jim budeme držet pěsti.
V části Fotogalerie naleznete velké množství fotografií.

Monika Svobodová

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250