Organizace školního roku 2019-2020

Začátek školního roku 2. září 2019 (pondělí)
Konec I. pololetí 30. ledna 2020 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí 3. února 2020 (pondělí)
Konec II. pololetí 30. června 20120 (úterý)
Data vysvědčení 30. ledna 2020 (čtvrtek)
30. června 2020 (úterý)

Prázdniny

Podzimní 29. a 30. října 2019 (úterý, středa)
Vánoční 21. prosince 2019 (sobota) až 5. ledna 2020 (neděle)
vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020
Pololetní 31. ledna 2020 (pátek)
Jarní 17. – 23. února 2020 (pondělí – neděle)
Velikonoční 9. dubna 2020 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny začínají 1. července 2020 (středa)
končí 31. srpna 2020 (pondělí)

(Vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020)

Zápisy

Zápis do I. tříd 3. a 4. dubna 2020
Zápis do mateřské školy 1. až 30. duben 2020

Talentové zkoušky do 6. tříd

Matematická třída 7. května 2020 (čtvrtek)
Hudební třída 7. května 2020 (čtvrtek)

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

Pondělí 26. srpna 2019 Úvodní porada ZŠ i MŠ
Pondělí 2. září 2019 Zahájení školního roku 2019/2020
Pondělí 11. listopadu 2019 Klasifikační porada za I. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 27. ledna 2020 Klasifikační porada za I. pololetí + Pedagogická rada MŠ
(uzavření klasifikace v pátek 24. ledna 2020)
Pondělí 6. dubna 2020 Klasifikační porada za III. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 11. května 2020 Pedagogická rada MŠ
Pondělí 22. června 2020 Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace v pátek 19. června 2020)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v pondělí ve 14.00).

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

Pondělí 2. září 2019 Třídní schůzky MŠ
Pondělí 9. září 2019 Třídní schůzky 1. a 6. tříd
Pondělí 7. října 2019 Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 11. listopadu 2019 Hovorové hodiny
Pondělí 6. ledna 2020 Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 6. dubna 2020 Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 25. května 2020 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
Pondělí 1. června 2020 Třídní schůzky, hovorové hodiny

Začátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na škole

Čtvrtek 19. prosince 2019 Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy
Čtvrtek 5. března 2020 Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy

Významné akce školy

26. září 2019 Maratón 2019
10. prosince 2019 Vánoční koncert
19. prosinec 2019 Den světel
29. ledna 2020 Zimní den sportu
5. března 2020 Školákem nanečisto
23. dubna 2020 Den Země
23. června 2020 Rozloučení s žáky 9. ročníků
25. června 2020 Zahradní slavnost
29. června 2020 Letní den sportu

Srovnávací písemné práce

Pondělí 3. února 2020 9. ročník Komunikativní a sociálně-personální kompetence
Úterý 4. února 2020 9. ročník Kompetence k učení a řešení problémů
Středa 5. února 2020 9. ročník Kompetence k občanské a pracovní
Pondělí 23. března 2020 5. a 9. ročníky Český jazyk
Úterý 24. března 2020 5. a 9. ročníky Anglický jazyk
Středa 25. března 2020 5. a 9. ročníky Matematika
Čtvrtek 26. března 2020 5. a 9. ročníky Přírodovědné a společensko vědní předměty
Pondělí 1. června 2020 6., 7. a 8. ročníky Český jazyk
Úterý 2. června 2020 6., 7. a 8. ročníky Anglický jazyk
Středa 3. června 2020 6., 7. a 8. ročníky Matematika
Čtvrtek 4. června 2020 6., 7. a 8. ročníky Přírodovědné a společensko vědní předměty

Zimní lyžařské kurzy

VII.AB Beskydy 19. – 25. ledna 2020

Terenní vyučování

VIII.AB Jedovnice 25. – 29. května 2020

Škola v přírodě

1. až 5. ročníky duben až červen 2020

Výlety

6. a 7. ročníky 8. až 19. červen 2020 3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den

Významné termíny ve školním roce 2019/2020

Pátek do 1. března 2020 Odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách
od 13. dubna do 30. dubna 2020 Přijímací řízení na střední školy – I. kolo

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250