Organizace školního roku 2020-2021

Začátek školního roku 1. září 2020 (úterý)
Konec I. pololetí 28. ledna 2021 (čtvrtek)
Začátek II. pololetí 1. února 2021 (pondělí)
Konec II. pololetí 30. června 2021 (středa)
Data vysvědčení 28. ledna 2021 (čtvrtek)
30. června 2021 (středa)

Prázdniny

Podzimní 29. a 30. října 2020 (čtvrtek, pátek)
Listopadové 16. listopadu 2020 (pondělí – ředitelské volno)
Vánoční 19. prosince 2020 (sobota) až 3. ledna 2021 (neděle)
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
Pololetní 29. ledna 2021 (pátek)
Jarní 22. – 28. února 2021 (pondělí – neděle)
Velikonoční 1. dubna 2021 (čtvrtek)
Hlavní prázdniny začínají 1. července 2021 (čtvrtek)
končí 31. srpna 2021 (úterý)

(Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021)

Zápisy

Zápis do I. tříd 9. a 10. dubna 2021
Zápis do mateřské školy 1. až 30. duben 2021

Talentové zkoušky do 6. tříd

Matematická třída 6. května 2021 (čtvrtek)
Hudební třída 6. května 2021 (čtvrtek)

Termíny pravidelných porad pedagogické rady

Pondělí 24. srpna 2020 Úvodní porada ZŠ i MŠ
Úterý 1. září 2020 Zahájení školního roku 2020/2021
Pondělí 9. listopadu 2020 Klasifikační porada za I. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 25. ledna 2021 Klasifikační porada za I. pololetí + Pedagogická rada MŠ
(uzavření klasifikace v pátek 22. ledna 2021)
Pondělí 12. dubna 2021 Klasifikační porada za III. čtvrtletí + Pedagogická rada MŠ
Pondělí 10. května 2021 Pedagogická rada MŠ
Pondělí 24. června 2021 Klasifikační porada za II. pololetí
(uzavření klasifikace v úterý 22. června 2021)

K řešení operativních úkolů jsou svolávány provozní porady podle rozhodnutí ředitele školy (zpravidla v pondělí ve 14.00).

Termíny třídních schůzek a hovorových hodin

Pondělí 3. září 2020 Třídní schůzky MŠ
Pondělí 7. září 2020 Třídní schůzky 1. a 6. tříd
Pondělí 5. října 2020 Plenární schůze SPŠ, třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 9. listopadu 2020 Hovorové hodiny
Pondělí 4. ledna 2021 Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 12. dubna 2021 Třídní schůzky, hovorové hodiny
Pondělí 7. května 2021 Třídní schůzky budoucích 1. ročníků
Pondělí 31. května 2021 Třídní schůzky, hovorové hodiny

Začátky třídních schůzek nebo hovorových hodin jsou zpravidla v 17:00.

Individuální konzultace rodičů s vyučujícími jsou možné po vzájemné domluvě kdykoliv.

Den otevřených dveří na škole

Čtvrtek 17. prosince 2020 Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy
Čtvrtek 4. března 2021 Ukázky tříd, učebnic, výukových programů, akcí školy

Významné akce školy

24. září 2020 Maratón 2020
8. prosince 2020 Vánoční koncert
17. prosinec 2020 Den světel
27. ledna 2021 Zimní den sportu
4. března 2021 Školákem nanečisto
22. dubna 2021 Den Země
22. června 2021 Rozloučení s žáky 9. ročníků
28. června 2021 Zahradní slavnost
29. června 2021 Letní den sportu

Srovnávací písemné práce

Pondělí 8. února 2021 9. ročník Komunikativní a sociálně-personální kompetence
Úterý 9. února 2021 9. ročník Kompetence k učení a řešení problémů
Středa 10. února 2021 9. ročník Kompetence k občanské a pracovní
Pondělí 22. března 2021 5. a 9. ročníky Český jazyk
Úterý 23. března 2021 5. a 9. ročníky Anglický jazyk
Středa 24. března 2021 5. a 9. ročníky Matematika
Čtvrtek 25. března 2021 5. a 9. ročníky Přírodovědné a společensko vědní předměty
Pondělí 31. května 2021 6., 7. a 8. ročníky Český jazyk
Úterý 1. června 2021 6., 7. a 8. ročníky Anglický jazyk
Středa 2. června 2021 6., 7. a 8. ročníky Matematika
Čtvrtek 3. června 2021 6., 7. a 8. ročníky Přírodovědné a společensko vědní předměty

Zimní lyžařské kurzy

VII.AB Beskydy 17. – 23. ledna 2021

Terenní vyučování

VIII.AB Jedovnice 24. – 28. května 2021

Škola v přírodě

1. až 5. ročníky duben až červen 2021

Výlety

6. a 7. ročníky 8. až 16. červen 2021 3 dny školního vyučování + ev. 1 víkendový den

Významné termíny ve školním roce 2020/2021

Pátek do 1. března 2021 Odevzdání přihlášek ke studiu na středních školách
od 20. dubna 2021 Přijímací řízení na střední školy – I. kolo

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250