Mateřská škola

Kdo by neznal Kotlářskou

My jsme malí a velcí, holky a kluci z mateřské školy Kotlářská 4. Patříme k velké základní škole a to je pro nás hodně důležité. Protože – až ještě trochu povyrosteme, budeme jako ti naši starší kamarádi, kteří už umí číst, psát, počítat a kdoví co ještě. A budeme chodit Kotlářskou dál.
My to tam totiž dávno známe. Často navštěvujeme školní družinu a její výstavy výrobků, tělocvičnu a hlavně první třídy. Pozorujeme, jak probíhá vyučování a dokonce se i my hlásíme a předvádíme, co už umíme. No, a při zápisu jsme potom ve škole jako doma – šikovní a sebejistí.
Ale raději od začátku. Ve školce máme čtyři třídy. To si ani nedovedete představit, kolik dětí se k nám vejde. Jsou tady Koťata, Sluníčka, Motýlci a naproti v jiné budově ještě Zvídálci.
Stručně se vám představíme.

Koťata
Naše paní učitelky se jmenují Hanka a Markéta. Nejraději kreslíme, malujeme, zpíváme a tančíme u klavíru.
mš_01 mš_02

Sluníčka
My máme paní učitelku Zuzanu a Gábinu. Rádi si stavíme z kostek, vyrábíme z různého materiálu a cvičíme.
mš_03 mš_04

Motýlci
O nás se starají paní učitelky Eva a Helena. Chodíme hodně na vycházky, sportujeme, děláme různé pokusy a vzájemně si pomáháme.
mš_05 mš_06

Zvídálci
My bydlíme s paní učitelkou Janou a Ilonou v protější budově. Nejvíc nás baví cestovat a poznávat zajímavosti Brna nebo společně něco vymýšlet a zkoumat.
mš_07 mš_08 mš_09

My všichni – a je nás sto čtyři – máme pěkně vybavené třídy, herny i tělocvičnu. A těch hraček! Kolikrát ani nevíme, co si vybrat dřív. Nejlepší je to v koutcích – v obchodě, v kuchyňce nebo v kadeřnictví. Každá třída má svoje pravidla chování, která jsou všem na očích. Však si také vzájemně dáváme pozor, aby je nikdo neporušoval.
Ve školce se denně dozvídáme něco nového. Vyprávíme si, trénujeme správnou výslovnost, zpíváme, tančíme, malujeme a dokonce počítáme. Každý den si protáhneme celé tělo, zahrajeme pohybovou hru, někdy děláme kotrmelce, prolézáme, přelézáme, učíme se házet a chytat míč a moc rádi cvičíme třeba s padákem. Známe spoustu písniček, básniček, hádanek, rozpočitadel a pohádek.
Pravidelně míváme komunitní kruh. To sedíme v kruhu a mluví jen ten, kdo drží v ruce kamínek. Neskáčeme si do řeči, učíme se naslouchat a sdělovat svoje pocity.
mš_10 mš_11
mš_12 mš_24
Rádi také děláme pokusy, experimentujeme, pečeme buchty nebo cukroví, ochutnáváme nejrozmanitější druhy ovoce a zeleniny. Nejlepší je, že si můžeme samostatně něco vyzkoušet.
A když má někdo narozeniny, to se máme!
mš_25 mš_15 mš_26
My předškoláci se navíc denně věnujeme přípravě na školu. Kromě toho, že se učíme hezky rovně sedět a držet správně tužku, máme svoje složky s pracovními listy a plníme úkoly z různých oblastí.
Můžeme chodit do keramiky, do angličtiny, do juda, do plavání i do edukativních skupinek. Každý podle svého zájmu.
mš_16 mš_17
A denně jsme venku – na hřišti, v našem lesoparku nebo na vycházce. To byste se divili, jak rychle se umíme sami obléknout a jak si udržujeme pořádek ve svých věcech.
mš_18 mš_19
Podobné je to s jídlem. Je pravda, že si někteří déle zvykáme na pomazánky a zeleninu, ale hladem netrpíme. Určujeme si porce jídla a celý den máme na výběr nápoje v rámci zdravého pitného režimu. Jídlo si samostatně nosíme na své místo a použité nádobí po sobě uklízíme.
Po obědě odpočíváme. Paní učitelky nám čtou pohádky, zpívají ukolébavky nebo pouštějí po pohádce relaxační hudbu. Víte, že někteří usneme ještě při pohádce? Tak jsme za celé dopoledne unavení.
mš_20
Paní učitelky jsou prima. Pomáhají nám, povzbuzují a respektují každého zvlášť. Každý jsme přece trochu jiný, každý máme jiné potřeby, jiné tempo a zájmy A každý chceme denně zažít ve školce v něčem úspěch. Také máme rádi veselo. Když paní učitelky něco popletou, to se spolu nasmějeme! Máme je rádi a ony nás určitě taky.
mš_21
Školka je super. Chodíme do divadla, na výstavy, do knihovny, do Hvězdárny, k hasičům, do Botanické zahrady, jezdíme na výlety. Dokonce i s  rodiči někdy ve školce sportujeme, vyrábíme v tvořivých dílnách, udržujeme tradice – Vánoce s koledami a nadílkou, Velikonoce, Den dětí, loučení s předškoláky a další a další. Na nudu nemáme čas.
mš_22 mš_23
Tak už nás znáte? Pokud ne, nezbývá, než abyste se k nám přišli podívat. Rádi vás uvítáme.
Naše motto:
„Když pro mě děláš něco, co mohu a potřebuji udělat sám, přispíváš k mému strachu, zvyšuješ moji neschopnost…
Chci jednat sám, nejsem bezmocný, možná jen trochu bezradný a váhavý, ale nejsem neschopný“.
(posilujeme a povzbuzujeme sebevědomí a samostatnost dětí)

Video prezentaci naší mateřské školky naleznete zde.

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250