Aktuální týdenní plán

Po   4.7.

až               Hlavní prázdniny

St        8:00 - 12:00 Úřední hodiny - sekretariát školy

až               Hlavní prázdniny

Ne  28.8.

Aktuální informace

10.08.2016 Výběrové řízení – kancelářské a výtvarné potřeby ZŠ, MŠ, ŠD 2016/2017

Výsledky výběrového řízení na nákup kancelářských a výtvarných potřeb pro školní rok 2016/2017 naleznete v následujícím odkazu.
Výsledky výběrového řízení (formát PDF)

30.06.2016 Školní rok 2015/2016 skončil

Přejeme všem dětem i učitelům krásné prázdniny, spoustu zážitků a hodně sluníčka!! Těšíme se na vás zase v novém školním roce 2016/2017!

30.06.2016 SPORTOVCI ŠKOLY 2015/2016 oceněni – Beata Hradecká, Kristýna Petrová, Ivan Charbaka

SPORTOVEC I. SPORTOVEC II.

Od roku 2012 se stalo tradicí, že na závěr roku vyhlašujeme a oceňujeme nejlepší sportovce školy. Na I. stupni letos TOP 15 nejlepších zvolil tým tělocvikářů a jasnou absolutní vítězkou se stala neuvěřitelná BEATA HRADECKÁ (3.B). Podařilo se jí letos vyhrát všechna čtyři kola BBM, ovládla atletický trojboj a nejlepší byla ve svém ročníku také na městském i krajském finále OVOV! Na II. stupni celoročně žáci sbírají body v hodinách TV i na obvodních/městských/krajských/republikových kolech. Vynikající sportovní rok byl okořeněn těmito úspěchy: 3. místo v Brně ve florbalu ml. žáků, Poháru rozhlasu ml. i st. žákyň a krajské finále OVOV (postup na republiku!) + 2. místem v Brně v Atletickém čtyřboji ml. žáků i žákyň, halovém pětiboji OVOV i jarním okresu OVOV a krajském finále Atletického čtyřboje st. žákyň + 1. místem v Brně v Atletickém čtyřboji. Mezi jednotlivci pomohli k těmto týmovým, ale i jejich individuálním úspěchům nejvíce tyto žákyně a žáci: 1. místoKRISTÝNA PETROVÁ a IVAN CHARBAKA (oba 8.B), 2. místoRADKA KUČEROVÁ a JOSEF RACEK (oba 6.B), 3. místoVERONIKA ŠTŮSKOVÁ (9.B) a ŠTĚPÁN RYŠ (8.A). TOP 20 dívky, chlapci. Na slavnostní vyhlášení plynule navázal Letní den sportu, kde si děti pod vlajkami států společně zasportovaly. FOTO

Jiří Halama

30.06.2016 Atletika I. stupně – 3. a 5. ročníky vítězně!

Poslední sportovní akcí školní roku 2015/2016 byla Olympiáda I. stupně v atletice. Ve všech pěti ročnících se soutěžilo v trojboji, jenž obsahoval disciplíny: 50m, skok daleký a hod míčkem. Družstvo tvořili dvě dívky a dva chlapci, kteří za výkon dostali body, které se sečetly a byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci i týmy. Naši nejmenší atleti 1. a 2. tříd závodili na ZŠ Svážná 14. 6. 2016. Družstvo prvňáčků nastoupilo v sestavě: Mariana Ballon-Mierná, Anna Czakowská, Jiří Priedhorský, Filip Suchánek a v konkurenci 24 škol obsadili 7. místo. Tým druháků startoval ve složení: Barbora Šubová (3. místo mezi jednotlivci), Ema Dufková, Adam Langer, Antonín Šostok a ze 22 přihlášených brněnských škol skončili na 6. místě. Kategorii 3.-5. ročníků organizovala 16. 6. 2016 se stejnými disciplínami ZŠ Laštůvkova, akce měla plynulý průběh a naší škole se velmi vydařila. Bohužel vinou chyb ve zpracování výsledků jsme museli dodatečně vracet pohár za mylně oceněné stříbro týmu 4. ročníků. Navíc suverénní Beata Hradecká následována také famózní Julií Kuncovou měly získat 1. a 2. místo mezi jednotlivkyněmi, avšak jejich výkony byly zapsány jiným třeťačkám a děvčata zklamaně přihlížela nesprávnému vyhlášení (vznesený protest nebyl řešen). Družstvo třeťáků, které obhajovalo vítězství z obou předchozích let, skvěle reprezentovali: Beata Hradecká (1. místo), Julie Kuncová (2. místo), Martin Zedníček, David Hladký a z 19 zúčastněných škol zaslouženě vybojovali opět 1. místo !!! Tým čtvrťáků se sestával z těchto atletů: Alexandra Šubová (2. místo), Šárka Čížková, Jáchym Tachovský, Kryštof Křenek obsadil 8. místo z 19 škol. Nejstarší páťáci nastoupili ve složení: Bára Honusová (2. místo), Anita Gorani (4. místo), Adrian Munteanu (4. místo), Martin Jukl a v konkurenci 19 škol zazářili 1. místem !!!  FOTO, VÝSLEDKY 1. + 2.roč. a 3. – 5. roč.

Jiří Halama

TROJBOJ I. TROJBOJ II

30.06.2016 Výběrové řízení – kancelářské a výtvarné potřeby pro ZŠ, MŠ, ŠD 2016/2017

Podrobnější informace k výběrovému řízení na nákup kancelářských a výtvarných potřeb pro ZŠ, MŠ, ŠD pro školní rok 2016/2017 nábytkem naleznete v následujících odkazech.
Výzva k podání nabídky (formát PDF)
Příloha č. 1 – specifikace předmětu zakázky (formát PDF)
Krycí list nabídky (formát DOC)

23.06.2016 Výběrové řízení – učebnice 2016/2017

Výsledky výběrového řízení na nákup nových učebnic pro školní rok 2016/2017 naleznete v následujícím odkazu.
Výsledky výběrového řízení (formát PDF)

23.06.2016 Výběrové řízení – pracovní sešity 2016/2017

Výsledky výběrového řízení na nákup pracovních sešitů pro školní rok 2016/2017 naleznete v následujícím odkazu.
Výsledky výběrového řízení (formát PDF)

22.06.2016 Fotogalerie – ZŠ

V části Fotogalerie naleznete fotografie z obhajob závěrečných prací žáků devátých ročníků.

19.06.2016 Časopis Kotlandík – červen

Vyšlo další číslo školního časopisu Kotlandík, který připravují žáci I. stupně. PDF verzi časopisu naleznete v části Nová éra.

19.06.2016 Fotogalerie – MŠ

V části Fotogalerie naleznete fotografie z akcí mateřské školy (MŠ K4 – Sluníčka) – Výtvarka a návštěva zvířátek v Lužánkách.

Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace

Kotlářská 4
602 00 Brno

Telefon: 549 121 099
Fax: 549 258 250